Друк

Історія кафедри


СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ГРАФІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

        Кафедра була створена як складова частина Тернопільського загально-технічного факультету Львівського політехнічного інституту в 1960 році. В цей час це була кафедра нарисної геометрії та графіки.

        В різний час кафедру очолювали доцент Шевченко Степан Тихонович; кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії імені Леніна в галузі техніки Бабенко Сергій Федорович; кандидат технічних наук, доцент Милик Михайло Павлович. 3 грудня 2004 року обов’язки завідувача кафедрою графічного моделювання виконує кандидат технічних наук, доцент Балабан Степан Миколайович.

        Значний внесок у розбудову кафедри і підготовку висококваліфікованих інженерів зробили кандидат технічних наук Мельник Роман Васильович; інженери Бойко Іван Андрійович; Стець Марія Петрівна; Гаєвський Ярослав Михайлович; Столярчук Володимира Миколаївна; Варишнюк Алла Василівна; Євгенєв Леонід Миколайович; Висоцька Віра Петрівна; Багірян Борис Нерсесович; Гринчишин Надія Тадеївна. Своєю сумлінною працею ветерани кафедри заслужили добру пам'ять, шану і вдячність.

З грудня 2004 року обов’язки завідувача кафедрою графічного моделювання виконує кандидат технічних наук, доцент Балабан Степан Миколайович.

З 2006 і до сьогодні завідувач кафедри Пік Андрій Іванович


В даний час на кафедрі працюють:

доцент, кандидат технічних наук

БАЛАБАН СТЕПАНМИКОЛАЙОВИЧ

старший викладач

ДАНИЛЬЧЕНКО СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

доцент, кандидат хімічних наук, член Нью-Йоркської академії наук

КОВБАШИН ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ;

доцент, кандидат технічних наук

ПІК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ;

кандидат технічних наук

СКИБА ОЛЕНА ПАВЛІВНА

завідувач лабораторією

ГУЦАЛЮК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ;

старший лаборант

УС ЛАРИСА ВАСИЛІВНА;

інженер 1 категорії

ЧИЖ ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ.

За кафедрою закріплені дисципліни: нарисна геометрія; інженерна графіка; комп’ютерна графіка; комп’ютерне проектування в галузі; будівельне креслення; дизайн.

 На кафедрі постійно працюють науково-теоретичний та науково-методичний семінари, регулярно проводяться взаємовідвідування занять викладачами, обговорюються відкриті заняття. Активна науково-дослідна та методична робота сприяють підвищенню професійного рівня викладачів.

        Силами кафедри за останні роки видано 20 методичних розробок, опубліковано більше 200 наукових праць, запатентовано 17 винаходів.

        Співробітник кафедр Чиж В.М. працює над кандидатською дисертацією.

        На кафедрі графічного моделювання працює дружний і високопрофесійний колектив, якому під силу вирішувати найскладніші завдання, що стоять перед вищою школою.