Друк

Інженерна графіка є базовою загальноінженерною дисципліною, яку викладають в будь-якому технічному ВУЗі. Її вивчення – необхідна умова поглибленого оволодіння фундаментальними інженерними дисциплінами та ефективного використання засобів комп'ютеризації для автоматизованого виготовлення креслень. Вона належить до тих наук, які потрібно вивчати поступово, крок за кроком і, обов'язково, систематично. Будь-яка прогалина в освоєнні матеріалу порушує логічний зв'язок для подальшого успішного сприйняття матеріалу.

Мета курсу інженерної графіки – оволодіння знаннями, умінням, навиками, що необхідні для викладення технічних ідей за допомогою креслення, а також розуміння за кресленням конструкцій та принципу дії зображеного об'єкту.

Інженерна графіка складається з елементів нарисної геометрії, як теоретичної основи будови креслень геометричних фігур, і технічного креслення – створення креслень виробів.

В технічній літературі нерідко можна зустріти вислів:

креслення – мова техніки,

нарисна геометрія – її граматика

Очевидно, що як і звичайну мову, вивчати мову техніки слід з її граматики.

Що ж означає сама назва „нарисна геометрія"?

Іменник в цьому словосполученні вказує на історичні корені науки, на те, що вона є однією з віток геометрії.

Геометрія виникла з побутових потреб. Греки, внісши в геометрію логіку, вийшли за межі набору рецептів для практичних побудов. (У греків вся математика називалась геометрією).

Прийменник в назві вказує на відмінність від інших віток геометрії, на те, що вона говорить про геометричні фігури мовою самих геометричних фігур (хоч при викладенні цієї науки доводиться користуватися і звичайною мовою, мовою слів).

Символи в нарисній геометрії застосовуються для позначення геометричних фігур і їх проекцій, для короткого запису логічних роздумів, правил, теорем. Багато символів Вам уже відомі, з новими Ви ознайомитесь поступово.

Основна мова нарисної геометрії – графічна, її символи – точка і лінія.

При викладі основ нарисної геометрії, як допоміжна, використовується звична жива мова слів, і там, де це полегшує розуміння, узагальнює думку, економить час і папір, – компактна мова символів.

Предметом вивчення в геометрії є геометричні фігури. Геометрична фігура є множиною точок. При цьому, виходячи із розмірності, виділяють чотири основних види геометричних фігур: точки, лінії (в тому числі прямі), поверхні (в тому числі площини), тіла.