Друк

Балабан С.М.

Балабан Степан Миколайович

кандидат технічних наук, доцент,

Доцент кафедри графічного моделювання.

Народився 10 липня 1957 року в с. Прошова, Тернопільського району, Тернопільської області.

Освіта.

У 1974 році закінчив середню школу №15 у м. Тернопіль. В 1974-1979 роках навчався на механічному факультеті Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту і на хіміко-технологічному факультеті Львівського політехнічного інституту. В 1979 році отримав диплом інженера механіка за спеціальністю "Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій". В 1982-1985 роках навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Процеси і апарати хімічної технології". В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді при Львівському політехнічному інституті ( тепер – Національний університет "Львівська політехніка"). В 1991 році навчався на курсах підвищення кваліфікації при Московському енергетичному інституті за спеціальністю "Теоретичні основи теплотехніки".

Представлені доповіді на міжнародних наукових конференціях:

-"Геометричне моделювання. Інженерна та комп'ютерна графіка", Львів,-1994;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1995;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1997;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1998;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Донецьк, 2000;

-"Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки", Суми – Санкт –Петербург, 2003;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Львів, 2003;

-"Екологія, освіта, наука, промисловість і здоров'я", Білгород, 2004.

Навчальна робота:

-1987-1990р.- асистент кафедри обладнання і технології підприємств будівельних матеріалів Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту;

-1990-1995р.- старший викладач кафедри графічного моделювання Тернопільського приладобудівного інституту;

-1995р.- доцент кафедри графічного моделювання Тернопільського приладобудівного інституту;

-1996р.- отримав вчене звання доцента;

-2005-2006р.- виконуючий обов'язки завідувача кафедрою графічного моделювання Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наукова робота:

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук "Фільтраційне сушіння теплоізоляційних матеріалів", науковий керівник – д.т.н., професор Аксельруд Григорій Абрамович.

Опубліковано більше 100 наукових робіт і одержано 14 патентів на винаходи, тематика яких пов'язана з розробкою енергозберігаючих технологій, екологічних проблем і проблем геометричного моделювання.

Методична робота:

За час науково-педагогічної діяльності взяв участь у підготовці і виданні 19 методичних вказівок до виконання лабораторних і практичних робіт, серед яких методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу "Інженерна графіка" за темами "Перетин гранних поверхонь площиною", "Перетин тіл обертання площиною", "Взаємний перетин поверхонь обертання"; методичні вказівки з курсу "Інженерна графіка" для заочної форми навчання "Нарисна геометрія".

Викладаю дисципліни:

За час роботи підготовив курси лекцій і викладав дисципліни:

1."Основи проектування",

2."Основи дизайну і ергономіки",

3."Основи патентознавства",

4."Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів",

5."Теплові процеси і апарати підприємств будівельних матеріалів",

6."Нарисна геометрія",

7."Інженерна графіка",

8."Інженерна і комп'ютерна графіка",

9."Комп'ютерне проектування в галузі".