Друк

Ковбашин В.І.

Ковбашин Василь Іванович

кандидат хімічних наук, доцент

Ковбашин Василь Іванович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри графічного моделювання, заступник завідувача кафедри, дійсний член Нью-Йоркської академії наук.

Народився в селі Майдан, Міжгірського району, Закарпатської області в сім'ї робітників. Національність – українець.

Освіта

У 1975 році закінчив Майданську середню школу з золотою медаллю. З 1975 по 1980 рік навчався в Національному університеті "Львівська політехніка" (Львівський політехнічний інститут). Закінчив хіміко-технологічний факультет за спеціальністю хімічна технологія в'яжучих матеріалів з відзнакою. Одержав кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

Представлені доповіді на міжнародних конференціях.

Брав участь у 14 міжнародних конференціях. Останні з них:

· Пік А.І., Милик М.П., Ковбашин В.І. Об'ємне моделювання технічних форм. // Збірка праць міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 10 – річчю незалежності України "Сучасні проблеми геометричного моделювання". - Харків, 2001. - С. 315.

· Пік А.І., Ковбашин В.І., Милик М.П. Технологія формування складних об'ємних технічних форм. // Сборник трудов VII Международной конференции "Современные проблемы геометрического моделирования" – Мелитополь: ТГАТА. – 2003. – с. 40-43.

· Ковбашин В.І., Пік А.І., Милик М.П. Графічна інтерпретація засобами машинної графіки будови акводіоксотриціанокомплексів вольфраму (IV) загального складу Kat3[WO2(CN)3H2O] (Kat=Li+, Na+, Cs+) // Тези міжнародної конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання" – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" – 2003. – с. 250-251.

· Милик М.П., Пік А.І., Ковбашин В.І. Моделювання просторового образу секційного шнеку з використанням афінних перетворень. // Сборник научных трудов Украино-российской научно-практической конференции "Современные проблемы геометрического моделирования". Спец. Выпуск. – Харьков.: 2005.- с. 336-342.

Навчальна робота

З 05 01 1990 по 17 09. 1990 року працював асистентом кафедри технічної механіки (секція графіки) в Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя (Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту), з 1990 по 1993 рік старшим викладачем,а з 1993 року і до цього часу доцентом кафедри графічного моделювання цього ж вузу. Атестат доцента отримав у 1993 році.

Нукова робота

Кандидатську дисертацію на тему: "Комплексні ціанідні сполуки вольфраму та їх каталітичні властивості" захистив у 1988 році на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені І Франка (Львівський державний університет імені І Франка), науковий керівник - д.х.н., проф. Черняк Борис Іванович. Опубліковано 97 наукових та науково-методичних робіт, які стосуються синтизу та фізико-хімічним дослідженням координаційних ціанідів перехідних d-металів, вивченню та моделюванню їхньої будови (неорганічна хімія, розділ – координаційна хімія).

Методична робота

Опубліковано 3 методичних посібники та 25 методичних вказівок. 

Викладаю дисципліни:

1. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

2. Нарисна геометрія

3. Інженерна графіка

4. Комп'ютерна графіка