Друк

Пік А.І.

Пік Андрій Іванович

кандидат технічних наук, доцент.

Пік Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри графічного моделювання.

Народився 6 жовтня 1966 р. в м. Тернополі.

Освіта

У 1983 році закінчив середню школу №13 м. Тернополі. 1983-1990 навчався в Тернопільському філіалі Львівського ордена Леніна політехнічного інституту, отримав диплом з відзнакою інженера механіка за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти». 1991-1996 навчався заочно в аспірантурі Тернопільського приладобудівного інституту за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини». 24 грудня 1999 року захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Луцького державного технічного університету, на тему «Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах».

Представлені доповіді на міжнародних конференціях.

Брав участь у 14 міжнародних конференціях. Останні з них:

· Пік А.І., Милик М.П., Ковбашин В.І. Об'ємне моделювання технічних форм. // Збірка праць міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 10 – річчю незалежності України "Сучасні проблеми геометричного моделювання". - Харків, 2001. - С. 315.

· Пік А.І., Ковбашин В.І., Милик М.П. Технологія формування складних об'ємних технічних форм. // Сборник трудов VII Международной конференции "Современные проблемы геометрического моделирования" – Мелитополь: ТГАТА. – 2003. – с. 40-43.

· Ковбашин В.І., Пік А.І., Милик М.П. Графічна інтерпретація засобами машинної графіки будови акводіоксотриціанокомплексів вольфраму (IV) загального складу Kat3[WO2(CN)3H2O] (Kat=Li+, Na+, Cs+) // Тези міжнародної конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання" – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" – 2003. – с. 250-251.

· Милик М.П., Пік А.І., Ковбашин В.І. Моделювання просторового образу секційного шнеку з використанням афінних перетворень. // Сборник научных трудов Украино-российской научно-практической конференции "Современные проблемы геометрического моделирования". Спец. Выпуск. – Харьков.: 2005.- с. 336-342.

Навчальна робота

З 1991 р. асистент кафедри графічного моделювання. З 2006 р. і до тепер завідувач кафедри графічного моделювання. Вчене звання доцента отримав у 2002 році.

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах». Науковий керівник д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.

Опубліковано 52 наукові роботи, тематика яких пов'язана з процесами переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів та використання комп'ютерних технологій в учбовому процесі.

Методична робота

Опубліковано 3 методичних посібники та 25 методичних вказівок. Останні з них:

Викладаю дисципліни:

1. Нарисна геометрія

2. Інженерна графіка та комп'ютерна графіка

3. Комп'ютерна графіка