Друк

Пік А.І.

Пік Андрій Іванович

кандидат технічних наук, доцент.

Пік Андрій Іванович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри графічного моделювання.

Народився 6 жовтня 1966 р. в м. Тернополі.

Освіта

У 1983 році закінчив середню школу №13 м. Тернополі. 1983-1990 навчався в Тернопільському філіалі Львівського ордена Леніна політехнічного інституту, отримав диплом з відзнакою інженера механіка за спеціальністю «Металорізальні верстати та інструменти». 1991-1996 навчався заочно в аспірантурі Тернопільського приладобудівного інституту за спеціальністю «Сільськогосподарські та гідромеліоративні машини». 24 грудня 1999 року захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді Луцького державного технічного університету, на тему «Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах».

Представлені доповіді на міжнародних конференціях.

Брав участь у 14 міжнародних конференціях. Останні з них:

· Пік А.І., Милик М.П., Ковбашин В.І. Об'ємне моделювання технічних форм. // Збірка праць міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 10 – річчю незалежності України "Сучасні проблеми геометричного моделювання". - Харків, 2001. - С. 315.

· Пік А.І., Ковбашин В.І., Милик М.П. Технологія формування складних об'ємних технічних форм. // Сборник трудов VII Международной конференции "Современные проблемы геометрического моделирования" – Мелитополь: ТГАТА. – 2003. – с. 40-43.

· Ковбашин В.І., Пік А.І., Милик М.П. Графічна інтерпретація засобами машинної графіки будови акводіоксотриціанокомплексів вольфраму (IV) загального складу Kat3[WO2(CN)3H2O] (Kat=Li+, Na+, Cs+) // Тези міжнародної конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання" – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" – 2003. – с. 250-251.

· Милик М.П., Пік А.І., Ковбашин В.І. Моделювання просторового образу секційного шнеку з використанням афінних перетворень. // Сборник научных трудов Украино-российской научно-практической конференции "Современные проблемы геометрического моделирования". Спец. Выпуск. – Харьков.: 2005.- с. 336-342.

Навчальна робота

З 1991 р. асистент кафедри графічного моделювання. З 2006 р. і до тепер завідувач кафедри графічного моделювання. Вчене звання доцента отримав у 2002 році.

Наукова робота

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах». Науковий керівник д.т.н., проф. Рогатинський Р.М.

Опубліковано 52 наукові роботи, тематика яких пов'язана з процесами переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів та використання комп'ютерних технологій в учбовому процесі.

Методична робота

Опубліковано 3 методичних посібники та 25 методичних вказівок. Останні з них:

Викладаю дисципліни:

1. Нарисна геометрія

2. Інженерна графіка та комп'ютерна графіка

3. Комп'ютерна графіка

Друк

Ковбашин В.І.

Ковбашин Василь Іванович

кандидат хімічних наук, доцент

Ковбашин Василь Іванович, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри графічного моделювання, заступник завідувача кафедри, дійсний член Нью-Йоркської академії наук.

Народився в селі Майдан, Міжгірського району, Закарпатської області в сім'ї робітників. Національність – українець.

Освіта

У 1975 році закінчив Майданську середню школу з золотою медаллю. З 1975 по 1980 рік навчався в Національному університеті "Львівська політехніка" (Львівський політехнічний інститут). Закінчив хіміко-технологічний факультет за спеціальністю хімічна технологія в'яжучих матеріалів з відзнакою. Одержав кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

Представлені доповіді на міжнародних конференціях.

Брав участь у 14 міжнародних конференціях. Останні з них:

· Пік А.І., Милик М.П., Ковбашин В.І. Об'ємне моделювання технічних форм. // Збірка праць міжнародної науково - практичної конференції, присвяченої 10 – річчю незалежності України "Сучасні проблеми геометричного моделювання". - Харків, 2001. - С. 315.

· Пік А.І., Ковбашин В.І., Милик М.П. Технологія формування складних об'ємних технічних форм. // Сборник трудов VII Международной конференции "Современные проблемы геометрического моделирования" – Мелитополь: ТГАТА. – 2003. – с. 40-43.

· Ковбашин В.І., Пік А.І., Милик М.П. Графічна інтерпретація засобами машинної графіки будови акводіоксотриціанокомплексів вольфраму (IV) загального складу Kat3[WO2(CN)3H2O] (Kat=Li+, Na+, Cs+) // Тези міжнародної конференції "Сучасні проблеми геометричного моделювання" – Львів: Національний університет "Львівська політехніка" – 2003. – с. 250-251.

· Милик М.П., Пік А.І., Ковбашин В.І. Моделювання просторового образу секційного шнеку з використанням афінних перетворень. // Сборник научных трудов Украино-российской научно-практической конференции "Современные проблемы геометрического моделирования". Спец. Выпуск. – Харьков.: 2005.- с. 336-342.

Навчальна робота

З 05 01 1990 по 17 09. 1990 року працював асистентом кафедри технічної механіки (секція графіки) в Тернопільському державному технічному університеті імені І. Пулюя (Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту), з 1990 по 1993 рік старшим викладачем,а з 1993 року і до цього часу доцентом кафедри графічного моделювання цього ж вузу. Атестат доцента отримав у 1993 році.

Нукова робота

Кандидатську дисертацію на тему: "Комплексні ціанідні сполуки вольфраму та їх каталітичні властивості" захистив у 1988 році на спеціалізованій вченій раді Львівського національного університету імені І Франка (Львівський державний університет імені І Франка), науковий керівник - д.х.н., проф. Черняк Борис Іванович. Опубліковано 97 наукових та науково-методичних робіт, які стосуються синтизу та фізико-хімічним дослідженням координаційних ціанідів перехідних d-металів, вивченню та моделюванню їхньої будови (неорганічна хімія, розділ – координаційна хімія).

Методична робота

Опубліковано 3 методичних посібники та 25 методичних вказівок. 

Викладаю дисципліни:

1. Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка

2. Нарисна геометрія

3. Інженерна графіка

4. Комп'ютерна графіка

Друк

Балабан С.М.

Балабан Степан Миколайович

кандидат технічних наук, доцент,

Доцент кафедри графічного моделювання.

Народився 10 липня 1957 року в с. Прошова, Тернопільського району, Тернопільської області.

Освіта.

У 1974 році закінчив середню школу №15 у м. Тернопіль. В 1974-1979 роках навчався на механічному факультеті Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту і на хіміко-технологічному факультеті Львівського політехнічного інституту. В 1979 році отримав диплом інженера механіка за спеціальністю "Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій". В 1982-1985 роках навчався в аспірантурі Львівського політехнічного інституту за спеціальністю "Процеси і апарати хімічної технології". В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на спеціалізованій вченій раді при Львівському політехнічному інституті ( тепер – Національний університет "Львівська політехніка"). В 1991 році навчався на курсах підвищення кваліфікації при Московському енергетичному інституті за спеціальністю "Теоретичні основи теплотехніки".

Представлені доповіді на міжнародних наукових конференціях:

-"Геометричне моделювання. Інженерна та комп'ютерна графіка", Львів,-1994;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1995;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1997;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Мелітополь, 1998;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Донецьк, 2000;

-"Міжрегіональні проблеми екологічної безпеки", Суми – Санкт –Петербург, 2003;

-"Сучасні проблеми геометричного моделювання", Львів, 2003;

-"Екологія, освіта, наука, промисловість і здоров'я", Білгород, 2004.

Навчальна робота:

-1987-1990р.- асистент кафедри обладнання і технології підприємств будівельних матеріалів Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту;

-1990-1995р.- старший викладач кафедри графічного моделювання Тернопільського приладобудівного інституту;

-1995р.- доцент кафедри графічного моделювання Тернопільського приладобудівного інституту;

-1996р.- отримав вчене звання доцента;

-2005-2006р.- виконуючий обов'язки завідувача кафедрою графічного моделювання Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Наукова робота:

Тема дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук "Фільтраційне сушіння теплоізоляційних матеріалів", науковий керівник – д.т.н., професор Аксельруд Григорій Абрамович.

Опубліковано більше 100 наукових робіт і одержано 14 патентів на винаходи, тематика яких пов'язана з розробкою енергозберігаючих технологій, екологічних проблем і проблем геометричного моделювання.

Методична робота:

За час науково-педагогічної діяльності взяв участь у підготовці і виданні 19 методичних вказівок до виконання лабораторних і практичних робіт, серед яких методичні вказівки до виконання графічних робіт з курсу "Інженерна графіка" за темами "Перетин гранних поверхонь площиною", "Перетин тіл обертання площиною", "Взаємний перетин поверхонь обертання"; методичні вказівки з курсу "Інженерна графіка" для заочної форми навчання "Нарисна геометрія".

Викладаю дисципліни:

За час роботи підготовив курси лекцій і викладав дисципліни:

1."Основи проектування",

2."Основи дизайну і ергономіки",

3."Основи патентознавства",

4."Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів",

5."Теплові процеси і апарати підприємств будівельних матеріалів",

6."Нарисна геометрія",

7."Інженерна графіка",

8."Інженерна і комп'ютерна графіка",

9."Комп'ютерне проектування в галузі".

Друк

Данильченко С.М.

 

Данильченко Світлана Михайлівна

старший викладач

 

Народилася 26 лютого 1950 року в м. Копиченці.

 

Освіта

У 1967 році закінчив середню школу міста Бережан.

З 1969р. по 1974р. навчання у Львівському ордена Леніна політехнічному інституті імені ленінського комсомолу, отримала диплом інженера-геодезиста по спеціальності інженерна геодезія.

 

Навчальна робота

З 1974 по 2000 рр. працювала асистентом кафедри графіки Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя (Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту).

З 2000 року і до цього часу старшим викладачем кафедри графічного моделювання цього ж ВУЗу.

 

Наукова робота

Представлені доповіді на міжнародних та міжвузівських конференціях.

Брала участь у 8 міжнародних конференціях. 

Методична робота

За час роботи в університеті було видано біля 30 методичних посібників, методичних вказівок, графічних завдань і тестових контрольних робіт.

Викладаю дисципліни:

1.      Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка

2.      Нарисна геометрія

3.      Інженерна графіка

Друк

Скиба О.П.

Скиба Олена Павлівна

кандидат технічних наук

асистент кафедри графічного моделювання

Друк

Чиж В.М.

Чиж Віталій Михайлович

Народився 22 квітня 1982 р.

Освіта

1993-1999 рр. середня школа №28.

1999-2004 рр. Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами виробництв».

2008-2012 рр. Навчання в аспірантурі за спеціальністю "Комп'ютерні системи та компоненти"

 

Робота

З 2004-2005 рр. Працював на посаді спеціаліста відділу ІТ, ВАТ "КСЖ" Універсальна
З 2005 р. і до тепер працюю на посаді інженера кафедри графічного моделювання

Друк

Ус Л.В.

Ус Лариса Василівна.

Народилася 28 вересня 1959 р.

Освіта

В 1976 р. закінчила Заложзцівську середню школу.

1990-1995 рр. Тернопільському приладобудівному інституті, отримала диплом інженера-механіка за спеціальністю «Інструментальне виробництво».

2011-2012 рр. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, навчання в магістратурі

 Робота

1977-1991 рр. об’єднання «Ватра» на посаді техніка-технолога.

З 1991 р. і до тепер працюю на посаді старшого лаборанта кафедри графічного моделювання, Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

 

Друк

Гуцалюк В.М.

Гуцалюк Василь Миколайович.

Народився 5 грудня 1950 р. в м. Хмельницькому.

Освіта

1956-1977 рр. середня школа.

1977-Пінський індустріально-педагогічний технікум.

Тернопільський педагогічний інститут, факультет загально-технічних дисциплін.

 

Робота
1977-1982 рр. працював майстром виробничого навчання.

1982-1991 вчителем в середній школі.

З 1991р. і до тепер зпровідним інженером кафедри графічного моделювання Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Хобі

Музика.