Друк

Методична робота кафедри

  1. Перетин гранних поверхонь площинами загального положення /А.І. Пік, С.М.Балабан, В.І. Ковбашин, Ю.С. Рассказов, С.М. Данильченко. - Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2010. - 20с.
  2. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять з дисципліни "Ремонт машин" // Б.М. Гевко [та ін.]. - Тернопіль, 2011. - 51 с.
  3. Ковбашин В.І. Інженерна графіка: [конспект лекцій]/ В.І. Ковбашин, А.І. Пік, Ю.С. Рассказов. - Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011. - 167 с.
  4. Виконання кінематичних схем: методичний посібник та завдання до виконання графічний і самостійних робіт для студентів всіх форм навчання з курсу "Інженерна графіка" / С.М. Балабан, В.М. Чиж, А.В. Матвійчук, М.В. Шарик - Тернопіль: Видавництво Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2011. - 68 с.